W ramach którego można otrzymać nawet do 90% wsparcia na inwestycje związane z termomodernizacją lub wymianą systemu grzewczego we własnej nieruchomości.

Program priorytetowy Czyste Powietrze jest wynikiem porozumienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ) z Wojewódzkimi Funduszami (WFOŚ) Bankiem Ochrony Środowiska z czerwca 2018 roku. Nadrzędnym celem programu jest zmniejszenie tak zwanej niskiej emisji, która w głównej mierze przyczynia się do powstawania smogu.

Rząd mając na celu poprawę jakości powietrza przeznaczy środki pieniężne na poprawę efektywności energetycznej budynków zarówno nowo powstających jak i tych istniejących. Wsparcie w kierunku wymiany lub zakupu i montażu nisko emisyjnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Wnioski składamy w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości której dotyczy inwestycja.

Termin składania wniosków: od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Wniosek elektroniczny składamy za pośrednictwem Portalu Beneficjenta dostępnego na stronie WFOŚiGW. Jeśli posiadamy podpis elektroniczny EPUAP wówczas nie musimy robić nic więcej. W przeciwnym razie wniosek musimy dodatkowo wydrukować i wersję papierową opatrzona podpisem wysłać na adres właściwego WFOŚiGW.

W razie problemów – Zapytaj naszego specjalistę !

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*