Geotermalna pompa ciepła

Trwałe geotermalne pompy ciepła IGLU® dla nowoczesnego domu jak również budynków publicznych i użytkowych. Wszystkie produkty są niezwykle wydajne i mają wysoki współczynnik COP nawet przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz. Pompy ciepła wykorzystują czystą, odnawialną energię z głębi ziemi i zapewniają minimalne koszty ogrzewania i chłodzenia.

Funkcje

Ogrzewanie
Ciepło zmagazynowane w powierzchniowych warstwach ziemi lub w wodzie oddawane jest do ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego.

Chłodzenie
Geotermalny system chłodzenia zapewnia najniższe koszty chłodzenia i maksymalny komfort w ciepłym sezonie.

Przygotowanie ciepłej wody
Ilość energii pobranej ze źródeł odnawialnych przekazywana jest do systemu uzdatniania ciepłej wody.

Inteligentne sterowanie komfortem za pomocą aplikacji IGLU

  • Niezwykle wygodna regulacja temperatury powietrza wewnętrznego i temperatury przygotowania ciepłej wody
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym zużycia energii, produkcji ciepła i współczynnika COP
  • Wyświetlanie temperatury zewnętrznej
  • Monitorowanie zużycia energii, produkcji ciepła i współczynnika SCOP
  • Monitorowanie parametrów pracy urządzenia
  • Włączanie/wyłączanie urządzenia, aktywacja funkcji chłodzenia

Co to jest ogrzewanie geotermalne?

Ogrzewanie geotermalne to alternatywny system ogrzewania budynków wykorzystujący darmowe, podziemne ciepło. Do tej pory jest to najbardziej ekonomiczna i wydajna metoda ogrzewania, zapewniająca najniższe koszty i straty ciepła.

Czy ciepło w głębi ziemi służy tylko do ogrzewania budynków?

Energia geotermalna może być wykorzystywana nie tylko do ogrzewania budynków, ale także do chłodzenia, a nawet ciepłej wody

Jakie źródła ciepła są wykorzystywane do ogrzewania geotermalnego?

Ogrzewanie geotermalne może wykorzystywać jako źródło ciepła glebę, wody gruntowe, zbiorniki wodne, baseny, gorące źródła, a nawet nadmiar ciepła (w obiektach przemysłowych).

Jak działa ogrzewanie geotermalne?

Na działce instalowany jest pionowy lub poziomy kontur pola, zwany również kolektorem. Jest to rurociąg wypełniony płynem niezamarzającym, którego długość zależy od zapotrzebowania na ciepło i rodzaju gruntu. Rurociąg zbiera ciepło nagromadzone w powierzchniowych warstwach ziemi i przekazuje je do geotermalnej pompy ciepła. Pompa wykorzystuje energię elektryczną do pochłaniania ciepła, ale koszty te są wielokrotnie niższe niż w przypadku innych systemów grzewczych.

Jakie są główne zalety ogrzewania geotermalnego w porównaniu z innymi systemami grzewczymi?

Ogrzewanie geotermalne zapewnia równie wysoką wydajność nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, co nie ma miejsca w przypadku ogrzewania powietrze-woda. Energia geotermalna uznawana jest również za najbardziej ekonomiczne, wydajne i najbezpieczniejsze rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia budynków, umożliwiające realizację idei autonomicznego, samowystarczalnego domu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej