Kompleksowa obsługa dotacji i programów

Sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do programu oraz wyjaśnimy Ci, na jakich zasadach możesz skorzystać z dotacji. Przeanalizujemy Twoją indywidualną sytuację. Przygotujemy Twój wniosek i zaoferujemy wykonanie usługi zgodnie z panującymi zasadami określonego programu lub dotacji. Decydując się na współpracę z nami, możesz być pewien, że zajmiemy się Twoją sprawą kompleksowo i z najwyższym zaangażowaniem.

W razie wątpliwości zapytaj naszego specjalistę

Mój prąd

Zastosowanie fotowoltaiki może obniżyć rachunki za energię elektryczną nawet o 90%. To rozwiązanie świetnie wpisuje się w troskę o środowisko naturalne. Działania o charakterze proekologicznym popierają rządzący. Na zakup własnej przydomowej instalacji można otrzymać dotację. Dla osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej przygotowano program „Mój Prąd”.

Czyste powietrze

Osobom decydującym się na wymianę starego kotła na ekologiczne źródło ciepła przysługuje dotacja z programu „Czyste Powietrze”. Można skorzystać z dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program Czyste Powietrze jest wynikiem porozumienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ) z Wojewódzkimi Funduszami (WFOŚ) Bankiem Ochrony Środowiska z czerwca 2018 roku. Nadrzędnym celem programu jest zmniejszenie tak zwanej niskiej emisji, która w głównej mierze przyczynia się do powstawania smogu.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Zobacz jak łatwo złożyć wniosek o dofinansowanie

Premia termomodernizacyjna

12 kwietnia 2020 r. zmieniła się ustawa, co skutkuje wyższą premią termomodernizacyjną za montaż w budynkach odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych. Premia wyniesie 21% kosztów przedsięwzięcia. Właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych mogą po nią sięgnąć nawet przy instalacji słonecznej o mocy do 50 kW.

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

  • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Przeznaczenie środków

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora.
Przysługuje tylko osobom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:

  • 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  • 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE);
  • dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów realizacji termomodernizacji budynków z tzw. wielkiej płyty wraz z ich wzmocnieniem.

Proces uzyskania premii

Podstawowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt jest konieczny do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego przedsięwzięcia. Audyt składa się wraz z wnioskiem kredytowym w banku, który podpisał umowę z BGK. Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank przesyła ją do BGK wraz z wnioskiem inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej oraz wynikami audytem. BGK zleca weryfikację audytu energetycznego innym podmiotom i na tej podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu premii (bądź jej odmowie) oraz jej wysokości. Kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii. W dniu uruchomienia pierwszej transzy inwestor płaci prowizję w wysokości 0,6% premii termomodernizacyjnej. Trzeba pamiętać, że zmiana kwoty kredytu czy zakresu przedsięwzięcia wiąże się z ponownym przejściem całej procedury. Sama premia wpływa na konto, dopiero gdy przedsięwzięcie zostanie ukończone w terminie – musi to potwierdzić bank, projektant i inspektor nadzoru. BGK ma na wypłatę 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego. Bank zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez BGK na spłatę kredytu wykorzystanego przez inwestora.

Ulga termomodernizacyjna

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i pozwala odliczyć od podatku nawet do 53 tys. zł z tytułu wydatków poniesionych na optymalizację gospodarki cieplnej w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych. Za takie przedsięwzięcia uważa się wszelkie działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji kosztów eksploatacji obiektu, takie jak ocieplenie przegród zewnętrznych oraz ulepszenie systemów grzewczych. Inicjatywa może zostać uzupełniona o dodatkowe dotacje OZE na instalacje fotowoltaiczne.

Kto może z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku wolnostojącego, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opłacający PIT według skali lub podatek liniowy, a także ryczałtowcy. Inwestycje w OZE oznaczają dodatkowe premie i dotacje na instalacje fotowoltaiczne.

DOTACJA POZWALA ODLICZYĆ OD PODATKU DO 53 TYS. ZŁ

z tytułu poniesionych wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Obowiązuje OD 1 STYCZNIA 2019 R.

3 LATA NA ZREALIZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA,

licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.

6 LAT

na odliczenie wydatków od dochodów.