Bufor ciepła

Bufory ciepła są rozwiązaniem korzystnym dla domów jednorodzinnych ze względu na ich funkcjonalność. Myśląc o budowie domu lub planując remont myślimy też o tym jak zredukować wysokość opłacanych rachunków. Takim rozwiązaniem, które przynosi realne oszczędności jest bufor ciepła. Dzięki zmagazynowaniu uzyskanego ciepła w danej instalacji mają one możliwość wykorzystania go wtedy, kiedy faktycznie występuje na nie zapotrzebowanie. Dzięki temu bufory ciepła się niezwykle wysoką efektywnością.

Jak działa bufor ciepła?

Bufor ciepła to nic innego jak zbiornik o bardzo dobrej izolacji. Zbiornik ten zasilany jest za pomocą wody, która płynie z centralnego źródła ciepła.

Ważnym aspektem bufora ciepła jest jego prostota budowy jak i trwałość. Bufor ciepła posiada przyłącza do podłączenia źródła ciepła oraz do jego odbioru. Podczas gdy źródło ciepła nie działa (jest wyłączone) istnieje możliwość zasilania centralnego układu wodą zgromadzoną w buforze ciepła aż do momentu, w którym bufor ciepła ulegnie wystudzeniu. Może to trwać kilka do kilkunastu godzin. W tym czasie korzystamy z „magazynu” zgromadzonej energii w buforze. Bufor, który ma odpowiednią konstrukcję, może być zasilany z kilku źródeł ciepła.

Woda o wyższej temperaturze znajduje się na samej górze zbiornika. Zimna i gorąca woda nie mieszają cię co wpływa to na wysoką efektywność bufora. Nie trzeba zatem podgrzewać całego zbiornika aby skorzystać z ciepłej wody.

Konieczne jest zastosowanie trójdrożnego zaworu mieszającego dzięki któremu możliwe odpowiednie dopasowanie temperatury do konkretnych potrzeb danej instalacji. Wyższa temperatura będzie przy grzejnikach a niższa przy podłogówce.

Funkcje bufora ciepła

  • bojler CWU,
  • zbiornik solarny,
  • magazyn ciepła,
  • sprzęgło hydrauliczne,
  • wymiennik ciepła.

Zalety bufora ciepła

  • wysoka efektywność systemu grzewczego
  • wykorzystanie magazynu ciepła
  • zmniejszenie kosztów ogrzewania domu
  • zmniejszenie emisji

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej