Audyt energetyczny

Dlaczego? Po co? Rynek energii permanentnie ewoluuje, dlatego nasi eksperci również są otwarci na innowacje i ciągły rozwój. Swój czas dzielimy więc nie tylko na zadania, powierzone nam przez klientów, ale również na rozmaite kursy i szkolenia.

Nasza firma analizuje, bada i weryfikuje rynek energii na polskim rynku. Dzięki nam, rachunki za energię w Państwa domu czy firmie ulegną znacznemu obniżeniu. Naszym głównym celem jest zoptymalizowanie zużycia i zakupu energii, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, jak i pozyskiwanie dotacji.

Jesteśmy nie tylko praktykami, ale również teoretykami. Nasza fachowa pomoc dotyczy również pozyskiwania funduszy unijnych czy weryfikowania inwestycji pod kątem zawiłych i czasem niejednoznacznych przepisów prawnych. Zajmujemy się wykonywaniem audytów energetycznych jak również audytów efektywności energetycznej.

Czym jest audyt energetyczny?

Coraz więcej przedsiębiorstw, samorządów i gospodarstw domowych decyduje się na inwestycje skutkujące spadkiem energochłonności obiektów. Inwestycje te mają stronę kosztową i wymagają zasadnych ekonomicznie posunięć. W ich identyfikacji pomaga audyt energetyczny. Czym jest ten proces?

To przeprowadzona przez certyfikowanych audytorów analiza skutkująca dokumentem z diagnozą i rekomendacjami. Wykonanie audytu energetycznego może mieć formę podstawową lub rozszerzoną.

Pierwsza wskazuje obszary z potencjałem poprawy efektywności energetycznej i wersje możliwych rozwiązań.

Druga zawiera rozwiązania dopasowane do specyfiki i struktury przedsiębiorstwa lub gospodarstwa domowego z informacją o ich efektywności ekonomicznej.

Audyt Energetyczny

Czym jest audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej jest kierowany do przedsiębiorców. Efektywne pozyskiwanie energii przyjazne środowisku naturalnemu, przynosi przedsiębiorstwu wiele wymiernych korzyści. Między innymi możliwość korzystania z różnych dotacji lub białych certyfikatów.

Czy jest możliwe zmniejszenie kosztów opłat za energię elektryczną i redukcja wydatków związanych z ogrzewaniem obiektów? Odpowiedź na to pytanie przynoszą audyty efektywności energetycznej. Obejmują one etap diagnostyczny i rekomendacyjny.

Badanie oszczędności energii może być przeprowadzony wobec:

  • kotłów oraz innych systemów ogrzewania,
  • systemów zasilanych silnikami elektrycznymi,
  • odzysku ciepła odpadowego,
  • zastosowania odnawialnych źródeł energii,
  • oświetlenia.

Co zawiera audyt efektywności energetycznej?

Ocena zużycia energetycznego musi wskazywać słabe strony przedsiębiorstwa pod względem zużycia energii i przedstawiać rozwiązania, mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Dlatego na początku niezbędna jest analiza zużycia energii, ale i sprawdzenie samego stanu technicznego budynku, jak i wszystkich urządzeń technicznych i instalacji. Wskazanie uchybień w zarządzaniu energią jest bardzo istotnym aspektem audytu również dla samej firmy. Pozwala bowiem radykalnie obniżyć koszty energii. Poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych urządzeń czy wykorzystania źródeł odnawialnych. Dlatego audyt musi również zawierać analizę porównawczą zużycia energii przed jak i po wdrożeniu wszystkich zaproponowanych rozwiązań.

Zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom i bogatemu doświadczeniu naszego zespołu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej