Opłata mocowa – jak firmy mogą się chronić?
Aktualizacja na 2021 rok
Opłata mocowa jest naliczana za energię zużytą w dzień. Sprawia to, że fotowoltaika to świetny sposób
na ograniczenie strat związanych z opłatą mocową.

Wysokie koszty instalacji, długi czas zwrotu z inwestycji i ograniczone dofinansowania to to, co według
zdecydowanej większości firm należy zmienić, aby zielona rewolucja zadziała się również w przestrzeni
biznesowej.
Jeśli chodzi o dofinansowania do fotowoltaiki dla firm, to w ubiegłym roku funkcjonowało kilka
programów dotacyjnych dla przedsiębiorstw, takich jak:
program Bocian – którego celem było możliwie jak największe ograniczenie emisji dwutlenku węgla
poprzez montaż odnawialnych źródeł energii. Wsparcie w projekcie “Bocian” obejmowało pożyczkę na
preferencyjnych warunkach, z opcją karencji w spłacie. Dotacje były skierowane do przedsiębiorców, w
rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (oś I – zmniejszenie emisyjności gospodarki), w
ramach którego m.in. przedsiębiorstwa, spółdzielnie czy jednostki samorządowe mogły otrzymać
dofinansowanie do fotowoltaiki w wysokości nawet 85% kosztów poniesionych na zakup i montaż
fotowoltaiki.
Program Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach – realizowany jako
dopłaty do kredytu zaciągniętego na zakup fotowoltaiki.
Energia Plus – czyli program wspierania rozwoju OZE wśród małych i średnich firm. Wsparcie
obejmowało dotację oraz zwrotną pożyczkę.
RPO – w 2020 roku część województw realizowała lokalne programy rozwijające OZE, posiłkując się
środkami z Regionalny Programów Operacyjnych.
Jednocześnie, ubiegły rok był rokiem kończącym dla większości z powyższych projektów, które zostały
przewidziane na lata 2015-2020. Wyjątkiem jest Energia Plus, który będzie funkcjonował również w
2021 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będzie to jedyny program pomocowy.
Jesteś przedsiębiorcą z gminy Ozimek, województwa Opolskiego bądź sąsiadujących z nim
województw? Umów się na bezpłatny audyt już dziś.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*