• Telefon: +(48)664 614 706

Dotacje i programy

W 2020 roku trwa program rządowy Czyste Powietrze

W ramach którego można otrzymać nawet do 90% wsparcia na inwestycje związane z termomodernizacją lub wymianą systemu grzewczego we własnej nieruchomości.

Program priorytetowy Czyste Powietrze jest wynikiem porozumienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ) z Wojewódzkimi Funduszami (WFOŚ) Bankiem Ochrony Środowiska z czerwca 2018 roku. Nadrzędnym celem programu jest zmniejszenie tak zwanej niskiej emisji, która w głównej mierze przyczynia się do powstawania smogu.

Rząd mając na celu poprawę jakości powietrza przeznaczy środki pieniężne na poprawę efektywności energetycznej budynków zarówno nowo powstających jak i tych istniejących. Wsparcie w kierunku wymiany lub zakupu i montażu nisko emisyjnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Wnioski składamy w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości której dotyczy inwestycja.

Termin składania wniosków: od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Wniosek elektroniczny składamy za pośrednictwem Portalu Beneficjenta dostępnego na stronie WFOŚiGW. Jeśli posiadamy podpis elektroniczny EPUAP wówczas nie musimy robić nic więcej. W przeciwnym razie wniosek musimy dodatkowo wydrukować i wersję papierową opatrzona podpisem wysłać na adres właściwego WFOŚiGW.

W razie problemów – Zapytaj naszego specjalistę !

PROGRAM MÓJ PRĄD – DOFINANSOWANIE DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

W ostatnich latach, rynek fotowoltaiki w Polsce rozrasta się w tempie wykładniczym. Po wdrożeniu przez rząd programu Czyste Powietrze w 2018 roku, który przewiduje preferencyjną pożyczkę na instalację fotowoltaiczną, wprowadzono także możliwość odliczenia 18% podatku od zakupionej instalacji w PIT36, PIT36L, PIT37 oraz PIT28. Ulga podatkowa to wsparcie, które stało się łatwo dostępne dla wszystkich inwestorów, w odróżnieniu od form wsparcia z poprzednich lat, które uzależnione były np. od zdolności kredytowej.

Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Energii idąc o krok dalej, ogłasza program dofinansowania do Instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych.

Ile można uzyskać?

Maksymalne bezzwrotne dofinansowanie to maksymalnie do 50% wartości instalacji PV, nie więcej niż 5000 zł brutto.

Na co konkretnie otrzymam dofinansowanie?

Kosztami kwalifikowanymi są panele, usługa montażu oraz cały pozostały osprzęt.

Kto może otrzymać wsparcie?

Dopłata jest przeznaczona dla osób fizycznych zakładających Instalację PV od 2KW do 10KW

Jakie są warunki formalne?

Aby złożyć wniosek, inwestycja musi zostać zakończona oraz musi być podpisana umowa dwustronna z dystrybutorem. Do wniosku konieczne jest dołączenie: faktury za zakup i montaż instalacji PV, oraz dowód jej opłacenia, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej. Urządzenia zamontowane muszą być nowe- nie starsze niż 24 miesiące od daty produkcji. Wniosek składamy do NFOŚiGW osobiście, pocztą lub elektronicznie.


Podsumowując, aby maksymalnie skrócić czas zwrotu z inwestycji, może my skorzystać z preferencyjnej pożyczki, otrzymać dofinansowanie oraz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej (odliczenie od kwoty pomniejszonej o dopłatę).

Przykład:

Wielkość instalacji PV 6KW

Cena instalacji fotowoltaicznej 30 000zł

Cena za kwh 0,60 zł – Instalacja wyprodukuje 6 tys kwh rocznie

Zwrot z inwestycji

Czas zwrotu z inwestycji – 8 lat

———————————————————–

Instalacja fotowoltaiczną z dotacją- 5 000zł z programu „Mój prąd”

Ulga termomodernizacyjna- 25 000 *18%= 4500zł odliczenia

Faktyczny koszt instalacji PV 20 500PLN

Zwrot z inwestycji po 5,5 roku!